ในปัจจุบันเรื่องระบบการติดต่อสื่อสารกับองค์กรมีความสำคัญมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในองค์กร หรือการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับองค์กร ซึ่งเป็นเหตุผลให้องค์กรจำเป็นต้องติดตั้งระบบโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มศักยาพในการสื่อสารขององค์

iConnect PBX เป็นระบบโทรศัพท์ตอบสนองความต้องการขององค์กร โดยสามารถบริหารการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ติดต่อประสานงานภายในองค์กร การสอบถามข้อมูลสินค้าหรือการบริการขององค์กรจากลูกค้า การแจ้งปัญหา แจ้งเรื่องต่างๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์สินค้าและการบริการขององค์กรกับลูกค้า เป็นต้น

iConnect PBX เปรียบเสมือนตู้สาขาโทรศัพท์ สามารถเลือกใช้งานได้ 2 รูปแบบคือ แบบ Digital และ แบบ Analog  ตามความต้องการขององค์กร

iConnect PBX มีคณสมบัติพิเศษของระบบ IP PBX ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับโซลูชั่นจากแบรนด์ดังๆที่มีราคาแพงในท้องตลาด

iConnect PBX นั้นแตกต่างจากจากระบบอื่นๆโดยทั่วไป กล่าวคือ ลักษณะการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน ซึ่ง iConnect PBX ได้รับการพัฒนาสำหรับผู้ใช้ทั่วไปในการจัดการและรับมือกับระบบโทรศัพท์โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบโทรศัพท์ ซึ่งแตกต่างจากยี่ห้อดังอื่นๆตรงที่เป็นระบบเปิด ไม่จำเป็นต้องติดกับมาตรฐานที่กำหนดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม

คุณสมบัติพิเศษ

ระบบ iConnect PBX มีคุณสมบัติพิเศษที่คุณสามารถบริหาร และ จัดการได้โดยง่าย โดยผ่านการเชื่อมต่อทาง Web browser กล่าวคือคุณสามารถใช้ Web browser เล่นอินเตอร์เน็ตได้ คุณก็สามารถใช้ระบบ iConnect PBX นี้ได้ทันทีเพื่อสนองความต้องการและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของคุณ

Call Center

ระบบ Call Center ของ iConnect PBX มีความสามารถเทียบเท่ากับระบบ Call Center จ่ายค่ายใหญ่ๆ ซึ่งยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง และเป็นอุปสรรคต่อการนำมาใช้งาน สำหรับระบบ Call Center ของเรานั้นมีทั้ง inbound IVR, outbound IVR, skill-based routing และ Automatic Call Distribution หรือ ACD ในการจัดการขณะต่อสายไปยังพนักงานตอบรับอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Auto-Attendant

ระบบตอบรับอัตโนมัติ เป็นการตั้งค่าระบบโทรศัพท์ให้สามารถโต้ตอบกับบุคคลที่โทรเข้ามาได้ เป็นการช่วยองค์กรประหยัดในเรื่องของการจ้างพนักงานในการรับสาย โดย iConnect PBX สามารถออกแบบและจัดการเมนูได้อย่างง่ายดาย โดยทำการตั้งค่าผ่าน Web Browser

 

Extensions Management

การบริหารจัดการหมายเลขต่อ ควบคุมการต่อสายและโอนสาย โดย iConnect PBX มีความสามารถ “Find me Follow me” ใช้ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายที่นั่งการทำงาน ซึ่งช่วยองค์กรประหยัดเรื่องอุปกรณ์สำนักงาน ถ้ามีการทำงานเป็นช่วงเวลา

 

 

 

 

 

Call Queues Management

ระบบการบริหารจัดการสายที่โทรเข้า โดย iConnect PBX ได้พัฒนาให้รองรับการกระจายสายเข้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Round Robin, Ring All, Least Recent, Fewest Calls, Random, Round Robin with Memory เป็นต้น ซึ่งมี Live Queue Stats เป็นหน้าเว็บให้ตรวจดูสถานะของ Queue เพื่อให้ Supervisor สามารถบริหารจัดการระบบตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

 

 

 

 

Enhanced Voicemails

ระบบฝากข้อความเสียง เป็นระบบที่ช่วยพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจโดยการโอนสายไปยังระบบฝากข้อความ เมื่อไม่สามารถรับสายได้ นอกจากนี้ยังสามารถส่งไฟล์เสียงต่อไปยังอีเมล์ของคุณ ทำให้ไม่พลาดเรื่องสำคัญๆ ซึ่งระบบสามารถรองรับข้อความเสียงที่มีความยาวได้ถึง 1,000 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

Agent Call Recording

ระบบบันทึกเสียงการสนทนา สามารถเลือกบันทึกสายที่โทรเข้า (Inbound) หรือ สายทีโทรออก (Outbound) ได้ โดย iConnect PBX ใช้พื้นที่เพียง 1 เมกะไบต์ ต่อการสนทนา 1 นาที และมีการแปลงขนาดของไฟล์เสียงให้ลดลงไป 10 เท่าหลังเวลาทำการ ซึ่งสามารถทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องฮาร์ดดิสเต็ม

 

 

 

 

 

 

QA Process

iConnect PBX สามารถทำการประเมินประสิทธิภาพของทีมงานได้ โดยทำการประเมินการสนทนาได้ผ่านระบบ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับ Supervisor ในการทำการประเมิน ตลอดจนออกรายงานการประเมินให้กับผู้บริหารเพื่อใช้อ้างอิงประเมินผลตอบแทนให้กับทีมงาน

 

 

 

 

Auto Dialer

ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ iConnect PBX จะทำการโทรออกไปยังปลายทางตามรายการโทรออกที่มีในระบบ เป็นเครื่องมือช่วยให้ Agent สามารถโทรออกไปยังปลายทางได้เร็วขึ้นและตรงตามเป้าหมายที่ Supervisor กำหนด

Predictive-Dialer

เหนือกว่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โดย iConnect PBX จะทำการโทรออกไปยังปลายทางตามรายการโทรออกและทำการตรวจสอบว่าปลายทางรับแล้วจะทำการต่อสายมายัง Agent เป็นการคัดกรองว่า Agent จะได้คุยสายกับคนจริงๆ และช่วยประหยัดค่าโทรออก

 

Voice Broadcast

ระบบประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงอัตโนมัติ โดย iConnect PBX จะทำการกระจายเสียงไปยังหมายเลขรายการหมายเลขเป้าหมายโดยอัตโนมัติ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังลูกค้าโดยไม่ต้องใช้พนักงานในการโทรออกไป

Polling

ระบบการทำแบบสำรวจอัตโนมัติโดย iConnect PBX จะทำการโทรออกไปหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำการสำรวจข้อมูล โดยระบบจะบันทึกค่าที่กลุ่มเป้าหมายกดหมายเลขโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการสำรวจเสร็จสิ้นจะได้รายงานที่ถูกต้องจากระบบโดยตรง

 

Powerful Reporting

iConnect PBX มีรายงานหลากรายรูปแบบ เช่น  Summary Answered Calls, Unanswered Calls, Agent Summary, Agent History, Agent Log On, Untilization Report, Daily Report, Real-time Status ให้กับ Supervisor ได้ติดตามสถานการณ์ภายในระบบ และรองรับความต้องการรายงานของผู้บริหาร

 

 

 

 

Fax Server

ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเอกสารสูญหายอีกต่อไป โซลูชั่น Fax Server ของ  iConnect PBX สามารถรับโทรสารแล้วส่งต่อไปยังอีเมล์ของผู้ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ นอกจากนี้ผู้ใช้ระบบของเรายังสามารถที่จะทำการส่งโทรสารได้โดยตรงจากโปรแกรมอย่าง MS Office ได้อีกด้วย

CRM Integration

การประยุกต์ใช้งานกับระบบงานหลังบ้านกับระบบโทรศัพท์ของคุณอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก และ ราคาแพง แต่  iConnect PBX สามารถทำงานร่วมกับ SugarCRM® หรือจะเป็น web-based application ไหน ๆ ก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคซับซ้อน

 

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติการโทร

คุณสมบัติพิเศษ เช่น การโอนสาย การโอนสายอัตโนมัติ การพักสายของคู่สนทนา หรือ การแสดงหมายเลขโทรเข้า การประชุมสามสายร่วมกัน และการใช้อีกหลายรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณมาพร้อมกันในระบบการทำงานในอุปกรณ์เครื่องเดียว

 • Automated Attendant
 • Blind Transfer
 • Call Detail Records
 • Call Forward on Busy / No Answer / Variable
 • Call Monitoring
 • Call Parking
 • Call Queuing
 • Call Recording
 • Call Retrieval
 • Call Routing (DID & ANI)
 • Call Transfer
 • Call Waiting
 • Caller ID
 • Caller ID Blocking
 • Caller ID on Call Waiting
 • Conference Bridging
 • Database Integration
 • Direct Inward System Access
 • Distinctive Ring
 • Do Not Disturb
 • Fax Transmit and Receive (3rd Party OSS Package)
 • Interactive Voice Response (IVR)
 • Local and Remote Call Agents
 • Music On Hold
 • Music On Transfer
 • Predictive Dialer
 • Protocol Conversion
 • Remote Call Pickup
 • Three-way Calling
 • Transcoding
 • Trunking
 • Voicemail

Multiple Codecs Support

 • ADPCM
 • G.711 (A-Law & μ-Law)
 • G.723.1 (pass through)
 • G.726
 • G.729
 • GSM
 • iLBC
 • Linear
 • LPC-10
 • Speex

Multiple Protocols Support

 • IAX™ (Inter-Asterisk Exchange)
 • H.323
 • SIP (Session Initiation Protocol)
 • MGCP (Media Gateway Control Protocol
 • SCCP (Cisco® Skinny®)
 • ISDN PRI E1
IP Phones

 

ผู้ใช้สามารถกำหนดชนิดของโทรศัพท์ที่สอดคล้องกับการใช้งาน โดยมีระบบสนับสนุนการทำงานของโทรศัพท์ที่มีหน้าจอมาตรฐานทั่วไป และโทรศัพท์แบบ SIP-compatible IP phones อันได้แก่โทรศัพท์ของ Yealink, SNOM,  Polycom, และ Cisco.

Yealink

เป็นอุปกรณ์โทรศัพท์ IP คุณภาพสูง โดยใช้ Chipset TI TITAN รองรับการทำงานกับ SIP Server/ IP-PBX ส่วนใหญ่ ซึ่งให้มั่นใจได้ว่าหัวเครื่องโทรศัพท์จาก Yealink จะรองรับการทำงานกับอุปกรณ์ SIP server ได้อย่าง หลากหลาย ทั้งยังมีคุณภาพเสียง และความเสถียรภาพอย่างสูงที่สุด เหมาะสำหรับสำนักงานผู้บริหาร โอเปอร์เร เตอร์ หรือ Power User

 

 

SNOM

เป็นโทรศัพท์แบบ IP คุณภาพสูงจากประเทศเยอมนี ที่พร้อมไปด้วยคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม และมีความปลอดภัย อีกทั้งยังง่ายต่อการใช้งาน ทำให้ SNOM 370 เหมาะกับธุรกิจ SMEs , home offices และผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ด้วยหน้าจอแสดงผลที่มีความละเอียดสูง สามารถแสดง รายการสายที่ได้รับ และสายที่ไม่ได้รับ มีระบบสมุดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ และแสดงข้อมูลการโทร ผ่าน XML ได้เพื่อแสดงผลตามความต้องการของผู้ใช้

 

 

Polycom

โทรศัพทตั้งโต๊ะรุ่น The SoundPoint® ระบบ IP ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการติดต่อสื่อสารที่เป็นเลิศ ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่คมชัด มีระบบการใช้งานในระดับสูง แต่วิธีการใช้งานง่าย อัพเกรดง่าย และป้องกันการใช้เกินระยะเวลาที่กำหนดได้

 

 

 

Cisco

ผลิตภัณฑ์ในเครือ Cisco ทางด้าน IP และระบบโทรศัพท์ไร้สาย  IP ได้ผลิตและจำหน่ายอุปรณ์การสื่อสารซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์การใช้งานสูงสุดสำหรับเครือข่ายข้อมูลของคุณ ในขณะเดียวกันก็ได้อำนวยความสะดวกและมีการใช้งานที่ง่าย อย่างที่คุณต้องการจากระบบโทรศัพท์ที่ใช้ในด้านธุรกิจ จาก Home Officeไปยังแหล่งผลิต     จากล๊อบบี้ไปยังห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะมีโทรศัพท์ระบบ IP ของ Cisco คอยช่วยคุณอยู่เสมอ

 

ใส่ความเห็น