การให้บริการที่ดีซึ่งก่อเกิดความสุขแก่ผู้มาใช้บริการ หรือ ลูกค้า ถือเป็นกุญแจสำคัญในการประสพความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของทุกๆ กิจการ กุญแจสำคัญที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการวางแผน ไตร่ตรอง และ นำแผนมาประยุกต์ใช้ รวมถึงทั้งการติดตามผลจากผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ

ทางบริษัทออคตากอน เอนเทอร์ไพรซ์ มีความประสงค์ที่จะนำเสนอ เครื่องมือในการบริหารจัดการระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Software) โดยใช้พื้นฐานจากซอฟท์แวร์ SugarCRM™ มาทำการติดตั้ง อบรม และพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินไปถึงจุดหมายในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการลูกค้า

 

การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอันล้ำหน้าและความยืดหยุ่น

โซลูชั่นระบบ iConnect Communication Suite™ จากออคตากอน ช่วยยกระดับการติดต่อสื่อสาร ให้กับองค์กรของคุณ ด้วยลักษณะการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารของคุณอย่างเป็นระบบ เพรียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการ ในการจัดการระบบ Call Center และ Unified Messaging

 

iConnect Communication Suite ระบบยูนิไฟน์ แมสเซสจิง (Unified Messaging)  โทรศัพท์ ไอพี (IP Telephony) และ คอลล์เซนเตอร์ (Call Center) ซึ่งมีฟังชั่นการทำงานที่หลายหลากเพื่อให้เหมาะกับการบริการลูกค้าอย่างเหนือระดับ

 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto-attendant)
 • ระบบการกระจายสาย (Automatic Call Distribution) สามารถกระจายสายให้พนักงานตอบรับของท่านอย่างเท่าเทียมกัน หรือ ตามความต้องการของท่าน
 • ระบบกระจายสายตามความสามารถของพนักงานตอบรับ (Skill-based routing)
 • ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger)
 • รองรับระบบการทำงานแบบ IP Telephony บนมาตรฐาน SIP เพื่อการขยับขยายที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและไม่ผูกขาดกับเวนเดอร์
 • ระบบแฟกซ์ออนดีมานด์ (Fax-On-Demand) สำหรับการส่งโทรสารให้กับลูกค้า
 • ระบบแฟกซ์เซริฟเวอร์ (Fax Server) สามารถทำการรับโทรสารและส่งไปทางอีเมล์ให้กับผู้รับ ซึ่งช่วยลดการสูญหายของเอกสาร และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ระบบรีโมตเอเจนท์ (Remote Agent) สามารถให้พนักงานตอบรับของท่านทำงานจากที่บ้าน

 

iContact CRM
ระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นระบบงาน CRM ที่ใช้งานง่ายสามารถติดตั้งได้รวดเร็วเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาและต่อยอดมาจากระบบงาน SugarCRM™ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในหลายประเทศ

 • ระบบงาน Sales Force Automation รองรับการบริหารรายชื่อผู้ติดต่อ บัญชีลูกค้า และ การจัดทำใบเสนอราคา
 • ระบบงาน Marketing and Campaign Automation ที่สามารถส่งข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้ทั้งในระบบ Email และ SMS รวมทั้งยังสามารถทำการวิเคราะห์จำนวนการตอบรับของกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย
 • ระบบงานแคมเปญสำหรับการโทรศัพท์ สู่กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ (Mass Outbound Calling Campaign)
 • ระบบงานแคมเปญสำหรับการส่งโทรสาร สู่กลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ (Mass outbound Faxing Campaign)
 • ระบบงาน Case Management และ Knowledge Base เพื่อรองรับระบบงานการบริการลูกค้า
 • เชื่อมต่อระบบงาน SAP ผ่านทาง Web Front-end และ Web Service architecture

ใส่ความเห็น