ออคตากอน เอนเทอร์ไพรซ์

จัดตั้งในปี 2004 ออคตากอน เอนเทอร์ไพรซ์ ได้ช่วยองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ Call Center / IVR / Fax Server / CRM / Unified Messaging Server (UMS) / IP PBX  เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทีมงานของเราประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ทางด้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Call Center และ CRM ทั้งจากภายในประเทศ และ ต่างประเทศ ให้กับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษา วิเคราะห์ บริการติดตั้ง ตลอดจนทั้งการบำรุงรักษา

 

Contact Info:

บริษัท ออคตากอน เอนเทอร์ไพรซ์ จำกัด

Octagon Enterprise Co., Ltd

919/541 อาคารจิวเวอรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 49

ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

Web Site: www.octagon.co.th

E-mail: info@octagon.co.th

Call Center: 02-784-7888

  • press 1 for Sales
  • press 2 for Accounts
  • press 3 for Supports

Fax: 02-784-7889

ใส่ความเห็น